10Eazy

by SG Audio Aps

10Eazy is ontwikkeld door een geluidstechnieker die doorheen de wereld moest voldoen aan verschillende volume limities met min of meer gebruiksvriendelijke geluidsmeters. Leq limieten zijn zeer geschikt voor muziek aangezien ze de mogelijkheid bieden om meer dynamiek in een optreden te brengen.

Het is aangeraden om een voldoende krachtige PC te gebruiken en die ook enkel te gebruiken voor het gebruik van 10Eazy. 10 Eazy gaat dan ook rekening houden met deze limieten


Interface

Door te drukken op de Slow dB(A) knop kunnen andere meetgegevens geselecteerd worden. De balk met dB waardes geeft aan hoeveel headroom er nog is , of dat het volume moet geminderd worden om binnen de norm te blijven.

Onderaan wordt de Leq waarde gegeven (hier 98,2). Op de grafiek ernaast staat voor elke minuut een groene stip met de gemiddelde waarde. Zo is er een zicht op het verleden. Bij Leq15min zijn dit 15 punten op de grafiek. Bij Leq30min zijn dit er 30.


Er kan via de Running Order een setlist worden ingegeven. Door op History Display te klikken krijgt men een grafiek sinds het programma is opgestart.

10Eazy is een software pakket en heeft in de goedkoopste versie ook enkel een JPEG afbeelding als logging. Hierdoor kan het gebeuren door een crash van het besturingssysteem of een stroompanne (batterij leeg) dat de meting afgebroken wordt. Er is dan geen historische data meer op te halen van voor de herstart. De duurdere text logging heeft dit probleem niet.

De kabel tussen de microfoon en de geluidskaart is een BNC coaxkabel van 75 Ohm. Deze kan in verschillende lengtes geleverd worden.© 2017 E-wold. All rights reserved