MeTrao

by Event Acoustics

MeTrao is een systeem waarmee informatie wordt verkregen over de heersende geluidsniveaus en dat gemeten geluidsniveaus vastlegt zodat er inzicht ontstaat in de geschiedenis van de gemeten waarden. Het systeem is vanuit de praktijk ontwikkeld, om aan alle eisen die de huidige regelgeving, de lokale overheid en de klant aan geluidsniveauregistratie stelt. Het geeft zowel de geluidstechnicus, organisator als overheid een stuk gereedschap voor een goede beheersing en vastlegging van de geluidsniveaus in bijvoorbeeld zalen, theaters, clubs en bij evenementen.

 

Het systeem is ontwikkeld door Event Acoustics die al jaren de geluidsbeheersing verzorgt bij diverse grote evenementen zoals Summerfesticval, North Sea Jazz, Laundry Day, Reverz en Lowlands.

 

Met deze kennis uit de praktijk is het systeem verder ontwikkeld aangevuld met de wensen vanuit popzalen zoals; Tivoli Utrecht, Paradiso Amsterdam, de Vooruit Gent en van de vele internationale geluidstechnici.


MeTrao Product Gamma

Het MeTrao systeem bestaat uit 4 productgroepen : 

De uitvoeringen voor de Mini en Compact zijn beschikbaar in een 19" zwarte behuizing (install) of een Peli Stormcase (mobile). De Pro wordt standaard geleverd in een 19" flightcase.

De MeTrao Mini wordt standaard geleverd met een Klasse II microfoon. De compact heeft de keuzen tussen de Klasse I of II micro. De Pro wordt standaard geleverd met een klasse I microfoon. Deze heeft een XLR 3pin aansluiting zodat u geen speciale kabels nodig heeft en de meetkabel makkelijker verlengbaar is

Gegevensuitlezing : 

 MeTrao is zowel standalone te gebruiken als in netwerk (Compact & Pro) voor centrale uitlezing van meerdere zalen. 

MeTrao Interface

Middels een duidelijke en voldoende grote interface heeft de gebruiker toegang tot de momentane geluidsniveaus en de resterende geluidsruimte in de ingestelde normperiode (LEQ(t)). Voorts heeft men de mogelijkheid deze gegevens zowel lokaal als op een database op te slaan, hiermee wordt ook de geschiedenis van de geluidsniveaus voor de gebruiker inzichtelijk gemaakt.

De uitlezing wordt gedaan middels een interface waarop de momentane en equivalente geluid- swaarden in dB(A) en dB(C) zichtbaar zijn. Ook heeft men de beschikking over een Real Time Analyse (RTA) in tertsbanden. Als hulpmiddelen worden de momentane luidste frequentie, en energiedichtheid over de normperiode weergegeven en heeft men de beschikking over een RTA in tertsbanden.


Door het EA-Predict® voorspellingsalgoritme heeft men toegang tot de beschikbare geluidsruimte. Dit algoritme vertelt de geluidstechnicus hoeveel harder of zachter het geluidsniveau moet om binnen de geluidsgrenzen te blijven. De interface waarschuwt de technicus indien deze binnen 2 dB van de geluidsnorm zit en wanneer de norm wordt overschreden.

Als er sprake is van meerdere MeTrao (Compact of Pro) basisunits is er ook de mogelijkheid de waarden van maximaal 3 andere units weer te geven in de interface. Door  deze interface is het mogelijk ook een beknopte versie van de andere MeTrao systemen in het netwerk te bekijken.

Andere uitlezingen : 

Controller Readout

Deze module geeft toegang tot de data van MeTrao systemen in het netwerk. Men ziet dezelfde interface als op het meetsysteem zelf. 

Public Readout

Deze module genereert een grote weergave van een vooraf gekozen waarde. Deze module geeft enkel de waarde weer, overschrijdingen worden niet visueel zichtbaar gemaakt. 

Engineer Readout

Deze module geeft het zelfde scherm weer als het MeTrao meetsysteem. 

Manager Readout

Deze module geeft maximaal  4 MeTrao systemen weer in 1 oogopslag. De gebruiker ziet de dB(A) en db(C) waarden en krijgt een waarschuwing als deze overschreden worden.

DJ Readout

Deze module geeft een enkelvoudige of dubbele weergave van de Leq of momentele geluidsdruk op een groot display. Een verandering van kleur geeft aan dat hij in de buurt komt of de norm wordt overschreden. 

Verschil in de Metrao versies

MeTrao Mini

 • Alle basisfuncties
 • Eenvoudige preset selectie van 3 vooraf ingestelde normen (85 en 95dB(A) Leq15min en 100dB(A)60min) en een 4e zelf in stellen norm. 
 • Zeer eenvoudige maar complete interface
 • Opslag van alle gemeten waarden voor 10 jaar. 
 • Automatisch export van de laatste 30 dagen op USB stick. 
 • Klasse 2 microfoon

MeTrao Compact

 • Alle basisfuncties zoals de Mini
 • Netwerkfuncties
 • Uitlezing tot 3 andere MeTrao toestellen
 • Gebruik van readout station is mogelijk
 • Audio opnames bij overschrijden van de limiet op USB stick. 
 • Scheduler met tot 3 instelbare normen
 • Via VNC is een extra uitlezing mogelijk gemaakt worden 
 • Keuze tussen klasse 1 of 2 microfoon

MeTrao Pro

 • Alle basisfuncties
 • Alle functies van de MeTrao Compact
 • Mogelijkheid van het wegschrijven naar een externe database
 • Klasse 1 microfoon

MeTrao Specificaties

Weergave van : © 2017 E-wold. All rights reserved